Cà Phê Bột Pha Phin Tradition 2

Giống: Blend Robusta, Arabica (8:2)

Phù hợp: Pha phin

Hương vị cân bằng, chua nhẹ, hương thơm đặc biệt

Hotline: 024 6655 5177

Danh mục: