Cà Phê Hạt Pha Phin & Máy AMINO Signature

Giống: Blend Robusta chất lượng cao, Arabica

Phù hợp: Pha phin và truyền thống pha máy

Sản phẩm đặc biệt của Công ty, với nhiều ưu điểm nổi bật.

Hotline: 024 6655 5177