Cà Phê Bột Pha Phin Honey Gia Lai

Giống: Robusta

Phù hợp: Pha phin

Hương Honey, quả chín, thơm ngọt mạnh, độ béo cao, hậu vị sâu.

Hotline: 024 6655 5177

Danh mục: