Cà Phê Bột Pha Phin Honey Bảo Lộc

Giống: Robusta

Phù hợp: Pha phin

Đậm vị, với hương Honey, trà xanh, hậu vị Chocolate

Hotline: 024 6655 5177

Danh mục: