Cà Phê Bột Pha Phin AMINO Signature

Giống: Blend Robusta chất lượng cao, Arabica

Phù hợp: Pha phin

Sản phẩm đặc biệt của công ty, với nhiều ưu điểm nổi bật.

Hotline: 024 6655 5177

Danh mục: