Amino Signature

70,000 

Giống: Blend Robusta chất lượng cao, Arabica

Phù hợp: Pha phin và truyền thống pha máy

Hotline: 024 6655 5177